Printēt

Muitas noliktava un muitas brokeris

Muitas noliktava un muitas brokeris

Pateicoties nepieciešamo atļauju esamībai, termināla un vairumtirdzniecības noliktavas iespējas var tiek izmantotas arī klientu preču glabašanai muitas režimā.

Nepieciešamo muitas licenču un atļauju esamība ļauj mums izpildīt eksportam un tranzītam paredzētās procedūras vienkāršotā formā, kā arī veikt importa noformējumu uz ES valstīm ar importa nodokļu atlikto apmaksu un eksporta/ tranzīta kravu plombēšanu bez muitas darbinieku klātbūtnes.

Iepriekšminētais ļauj kvalificētam personālam ar ilggadēju pieredzi izpildīt visu nepieciešamo pavaddokumentu noformēšanu kvalitātīvi un saīsinātos termiņos.