Kravu marķējumu nozīme

Zīmes nosaukums

Attēls

Nozīme

Trausls.Uzmanīgi

image025

Trausla prece. Vajag akurāti izmantot kravu

Sargāt no saules stariem

image026

Krava pieprasa aizsardzību no saules stariem  

Sargāt no mitruma

image027

Krava pieprasa aizsardzību no mitruma  

Sargāt no starojuma

image028

Jebkura veidā starojums  var ietekmēt kravas īpašības vai izmainīt tas, kā piemērs fotolentes (diopozitīvi)

Temperatūras ierobežojums

image029

Temperatūra, pie kuras pieprasa glabāt un izmantot kravu

Ātri bojājušā krava

image030

Šāda veida krava transportēšanas vai uzglabāšanas laikā nedrīkst atrasties zemas vai augstas temperatūras ietekmē , un kravas aizsardzībai ir nepieciešama atbilstošas procedūras (zema temperatūra vai augsta temperatūra, gaisa cirkulācija) Šis simbols piemērojas kravām, kuras tiek transportētas atbilstoši normām, kurus nosaka transporta ministrijas.

Hermētisks iepakojums

image031

Kravu glabāšanas vai transportēšanas laikā aizliegts uzplēst iepakojumu

Ar āķiem neņemt

image032

Kraušanas/izkraušanas laikā kategoriski aizliegts izmantot āķi

Iepakojuma vieta

image033

Uzstāda fragmentu, kur ir novietotas ķēdes vai tauvas kravas celšanai

Šeit pacelt ar ratiņiem aizliegts

image034

Norāda vietas, kur kravu nedrīksts celt ar pacēlāju

Augša

image035

Uzstāda precīza kravu vertikālo stāvokli.

Pacelt tieši aiz kravas

image036

Pacelt kravu aiz iepakojuma aizliegts.  

Atvērt šeit

image037

Kravas atvēršana tikai norādītajā fragmentā  

Sargāt no radioaktivitātes avotiem

image038

Radioaktivitāte rada apdraudējumu kravai

Neripināt

image039

Kravas ripināšana ir nepieļaujama

Neiespiest šeit

image040

Norādītas vietas aizliegts spiest kravu

Iespiest šeit

image041

Norādītajās vietās atļauts ņemt preci ar aizspiedņiem

Ierobežojums kraušanā kravas kārtām

image042

Līdzīgu kravu galējais skaitlis, kuras atļauts krautnēt, kur n - robeža  

Kraušana ir ierobežota

image043

Kravas glabāšanas un transportēšanas laikā kraušana ir aizliegta. Kravu ar šo simbolu nedrīkst novietot zem citām kravām.

Kraut virsū aizliegts

image044

Glabāšanas un transportēšanas laikā kravai ar šo simbolu aizliegts kraut vienai uz otras virsū

Tropisks iepakojums

image045

Kravu atzīme ar šo simbolu  jā kraušanas/izkraušanas, glabāšanas periodā, transportēšanas laikā iesaiņojums ir atplīsts vai bojāts, var tik sabojāta apkārtējā klimata iedarbībā. Simboli: Т – tropiskas taras nozīmējums; 00-00 – norāda iepakojuma mēnesi un gadu  

Smaguma centrs

image046

Fragments, kurs norāda precīzi kravas smaguma centra atrašanos. Šo simbolu izmanto, kas heometriskais smaguma centrs nesakrīt ar kravas smaguma centru  

Neizmantot pacēlāju

image047

Nedrīkst izmantot dakšu iekrāvējus

Kontakti

  • SIA “Mono” filiāle “Mono-Logistik”,
  • Cesvaines iela 15, Rīga, LV-1073, Latvija
  • +371 67775655
  • +371 67775657
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top