INCOTERM

Incoterms (angl. Incoterms, International commerce terms) — starptautiskie noteikumi vārdnīcās formātā, sniedz nepārprotamu interpretāciju visbiežāk izmantotam tirdzniecības nosacijumim ārējā tirdzniecībā , īpaši attiecībā uz franco – vieta kur atbildība pariet no pārdevēja pircējam. Starptautiskās tirdzniecības nosacījumi ir standarta līguma nosacījumi , starptautiskajā tirdzniecība , kuri ir iepriekš noteikti starptautiski atzīta dokumenta.

Katrs termiņš ir noteikts ar trīs burtu saīsinājumu, pirmais burts norāda uz saistības pārejas punktu no pārdevēja pircējam:

  • E — pie aizsūtīšanas vietas (angl. Departure). PiemēramEXW…
  • F — pie pamatnosūtījumu termināļiem, pamatpārvadājums nav apmaksāts (angl. main carriage unpaid). PiemēramFCA, FAS, FOB…
  • C — pie pamatnosūtījumu termināļiem, pamatpārvadājums ir apmaksāts(angl. main carriage paid). PiemēramCIP, CPT, CFR…
  • D — pie pircēja, pilnvērtīga piegāde (angl. arrival). PiemēramDDU, DDP, DAP…

image048

Kategorija E
Izkraušana

EXW

Visu veidu transports

EX Works (... named place)
Franko rūpnīca ( ...nodošanas vietas nosaukums)
Risku pāreja: kad prece tiek nodota pārdevēja noliktavā
Eksporta muitas formalitātes:                    Pircēja atbildība 
Importa muitas formalitātes:                    Pircēja atbildība

Kategorija F 
Pamatpārvadājums nav apmaksāts

FCA

Visu veidu transports

Free Carrier (...named place)
Franko pārvadātājs(...nodošanas vietas nosaukums)
Risku pāreja: kad krava tiek nodota pārvadātājam pārdevēja noliktavā
Eksporta muitas formalitātes:                   Pircēja atbildība 
Importa muitas formalitātes:                    Pircēja atbildība

FAS

jūras un pārvadājumi iekšzemes ūdeņos

Free Alongside Ship(...named port of shipment)
Franko gar kuģa bortu (...iekraušanas ostas nosaukums)
Risku pāreja: kad krava tiek novietota uz kuģa klāja
Eksporta muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
Importa muitas formalitātes: pircēja atbildība

FOB

jūras un pārvadājumi iekšzemes ūdeņos

Free On Board (... named port of shipment)
Franko uz kuģa klāja (...iekraušanas ostas nosaukums)
Risku pāreja: no tā momenta kad krava tiek pilnībā iekrauta uz kuģa
Eksporta muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
Importa muitas formalitātes: pircēja atbildība

Kategorija C
Pārdevējs apmaksa pamatpārvadājumu

CFR

jūras un pārvadājumi iekšzemes ūdeņos

Cost and Freight (... name port of destination)
Vērtība un pārvadājuma maksa (...saņemšanas ostas nosaukums)
Risku pāreja: no tā momenta kad krava tiek pilnībā iekrauta uz kuģa
Eksporta muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
Importa muitas formalitātes: pircēja atbildība

CIF

jūras un pārvadājumi iekšzemes ūdeņos

Cost, Insurance and Freight (... named port of destination)
Vērtība, apdrošināšana un pārvadājuma maksa (...saņemšanas ostas nosaukums)
Risku pāreja: no tā momenta kad krava tiek pilnībā iekrauta uz kuģa
Eksporta muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
Importa muitas formalitātes: pircēja atbildība

CIP

visu veidu transports

Carriage and Insurance Paid Тo (... named plac of destination)
Pārvadājuma maksa /pārvadāšana un apdrošināšana ir apmaksāti līdz (...galapunkta nosaukums)
Risku pāreja: momentā kad tiek piegādāta/nodota pārvadātājam
Eksporta muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
Importa muitas formalitātes: pircēja atbildība

CPT

visu veidu transports

Carriage Paid To (... named place of destination)
Pārvadājuma maksa pārvadāšana ir apmaksāti līdz (...galapunkta nosaukums)
Risku pāreja: momentā kad tiek piegādāta/nodota pārvadātājam
Eksporta muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
Importa muitas formalitātes: pircēja atbildība

Kategorija D
Piegāde

DAT

visu veidu transports

new!!!
Delivered A Terminal (... named terminal of destination)
Piegādāts līdz terminālam (...termināla nosaukums)
Risku pāreja: momentā kad krava tiek piegādāta pircēja terminālā
Eksporta muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
Importa muitas formalitātes: pircēja atbildība

DAP

visu veidu transports

new!!!
Delivered At Piont (... named point of destination)
Piegāde līdz punktam (... punkta nosaukums)
Risku pāreja: momentā kad krava tiek piegādāta pircēja norāditājā vietā
Eksporta muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
Importa muitas formalitātes: pircēja atbildība

DDP

visu veidu transports

Delivered Duty Paid (... named place of destination)
Piegāde ar nodokļu apmaksu (...galapunkta nosaukums)
Risku pāreja: momentā kad krava tiek nodota pircēja rīcībā
Eksporta muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
Importa muitas formalitātes: pārdevēja atbildība

DDU

visu veidu transports

Izslēgts no Inkoterms 2010
Delivered Duty Unpaid (... named place ofdestination)
Piegāde bez nodokļu apmaksas (...galapunkta nosaukums)

DAF

visu veidu transports

Izslēgts no Inkoterms 2010
Delivered At Frontier (... named place)
Piegāde līdz robežai (...piegādes vietas nosaukums)

DEQ

jūras un pārvadājumi iekšzemes ūdeņos

Izslēgts no Inkoterms 2010
Delivered Ex Quay (... named port of destination)
Piegāde no piestātnes (...saņemšanas ostas nosaukums)

DES

jūras un pārvadājumi iekšzemes ūdeņos

Izslēgts no Inkoterms 2010
Delivered Ex Ship (... named port of destination)
Piegāde no kuģa (...saņemšanas ostas nosaukums)

Kontakti

  • SIA “Mono” filiāle “Mono-Logistik”,
  • Cesvaines iela 15, Rīga, LV-1073, Latvija
  • +371 67775655
  • +371 67775657
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top